Facebook , Youtube
Ensemble Terrible HAMU je složený převážně ze studentů a absolventů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Soubor se zabývá hudbou 21. století - současnou a budoucí.

Poprvé se uvedl koncertem v pražské MeetFactory na podzim 2016. Ansámbl se snaží přiblížit novým skupinám posluchačů výběrem míst konání koncertů (MeetFactory, Venuše ve Švehlovce, Pianka Dalibor), která nejsou spojena pouze s akademickým prostředím, ale jsou zaměřena na nové formy umění.

Ensemble Terrible odmítá rozdělení žánrů na vysoké a nízké, dobré a špatné. To, co se teď může zdát jako strašné - „terrible“ se záhy může stát strašně krásným… nebo také ne.

Za souborem stojí skladatelé Jakub Rataj a Jan Ryant Dřízal, dirigent Marek Šedivý a produkční Monika D. Nguyenová.