Facebook , Youtube
"... kdo se proboha něčím tak škaredým může nechat zlákat. Nemyslím tím teď samozřejmě samotnou produkci. Ale vlastně myslím, aktéři hráli přesně tak škaredě a drsně, jak si výraz kompozice zaslouží.“

Kristýna Farag, OperaPlus, 21. 11. 2016"Tento komorní ansámbl, složený ze studentů a absolventů HAMU, sršel nebývalým humorem a s až entuziastickým zájmem prezentoval premiéry skladeb autorů ze svého středu, Jakuba Rataje a Jana Ryanta Dřízala.“

David Matěna, Harmonie Online, 23. 11. 2016„V poslední skladbě programu, Torsion: Transparent Variation na Contempulsu už také takřka zdomácnělé Rakušanky Olgy Neuwirth byl už výkon Ensemble Terrible takřka suverénní. Svou zásluhu na tomto dojmu měl nepochybně také imponující výkon sólisty – věhlasného francouzského fagotisty Pascala Galloise, na jehož popud skladba vznikla. V celém programu soubor Ensemble Terrible perfektně vedl dirigent Marek Šedivý.“

prof. Jaromír Havlík, Harmonie Online, 21. 12. 2016