Facebook , Youtube

29. 10. 2016
ET na Venuši

20 hudebníků
5 skladatelů
1 recitátor (Jaromír Typlt)
1 dirigent (Marek Šedivý)
1 absolventská práce (Gilberto Agostinho)

Venuše ve Švehlovce: Slavíkova 22, Praha

Gilberto Agostinho
aus Klang
aus Klang je algoritmická kompozice pro 15 nástrojů. Jedná se o generativní dílo, které samo sebe přepisuje pro každé provedení: jeho partitura je generována počítačovým programem, který přísně sleduje skladatelovy strukturální ideje a pravidla, nicméně sám zároveň činí drobná rozhodnutí pomocí využití náhodně generovaných čísel (tj. v okamžiku, kdy je dáno několik možných výsledků, počítač provede náhodnou volbu). Každý drobný detail v této skladbě je tedy logický v rámci navržených pravidel a přesto jsou všechny tyto detaily nepředvídatelné. Dvě partitury vytvořené tímto programem si budou navzájem podobné, nikdy však nebudou stejné.

Barry Yuk Bun Wan
Terrace in Tamsui

Inspiroval jsem se ve skladbě akvarelem Terrace in Tamsui tchaj-wanského malíře Xu Dejin (1923-1981). Obraz zobrazuje bohatou krajinu terasovitých polí v povodí řeky Jialing. Xu Dejin kombinuje tradiční čínskou malbu se západními technikami malby Matisse a Picassa. Terasy v Tamsui pro mě nejsou pouze nehybným obrazem. Pokaždé, když se na obraz dívám, slyším vítr, vodu a šumění v korunách stromů. Rozhodl jsem se složit skladbu pro komorní ansámbl a elektroakustická média, ve kterém se chci podělit o tento zážitek.

Petr Hora
Concerto grosso

Tato skladba nesla v zárodku pracovní název „disco dancing“ - ovšem velmi záhy po započetí kompozice oblékla název staré barokní formy. Z tradičního Concerta grossa jí zůstal jen určitý princip zápasu sólistů s masou zbylé znějící hudby. Pracuji zde s řadou čísel 6 2 1 3 8, která ovlivňuje veškeré dění ve skladbě.

Miroslav Tóth
BallOnAir

http://miro2toth.wixsite.com/home
Hugo Ball by v roku 2016 oslavoval sto rokov od napísania dadaistických básni pre Cabaret Voltaire, ktorý nemal nič spoločné s predstavou kabaretu, akú poznáme z 20. - 30. rokov minulého storočia. Dadaistická idea spájania nespojiteľného mi vyústila do riešenia situácie, kedy som jednotlivé skladby nakoniec poňal ako kabaretné kusy: Saloon, Mars meláncolique (March) a Slovenské tango. Rozhodujúce miesto má extenzívny recitátor (Jaromír Typlt). Interpretuje postavu 140 ročného muža, ktorí od roku 1916 vystupuje s Ballovými básňami v sprievode komorného orchestra. Stále udivuje schopnosťou mesiášskej predpovede paradoxu, že aj dnes pôsobia storočné básne avantgardne.

Roman Zabelov
Nejmenší věci

http://www.zabelovgroup.com/-9658.html


Událost na Facebooku